Skip links

Yenilikçi Mastitis Aşımız Mastidoll-3 Hayvancılığın Hizmetine Hazır!

Ar-Ge çalışmaları yaklaşık 12 yıl süren yenilikçi Mastitis aşımız Mastidoll-3’ün, hayvancılığın en büyük problemlerinden biri olan mastitis (meme yangısı) hastalığına karşı koruma sağlamada büyük rol oynayacağına inanıyoruz.

SUBKLİNİK VE KLİNİK MASTİTİS İNFEKSİYONLARINA KARŞI KORUYUCU İNAKTİF AŞI

Mastitis, diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de oldukça yaygın görülen ve büyük ekonomik kayıplara neden olan ciddi bir sorundur. Bu kayıp sadece süt kaybı ile değil; veteriner hekim masrafları, ilaç masrafları ve işçilik giderleri ile birlikte milyarlarca lirayı bulmaktadır. Üstelik mastitis süt veriminin sadece miktarını değil, protein ve yağ bakımından içeriğini de ciddi oranda tehdit etmektedir.

Ülkemizde yapılan çeşitli araştırmalarda mastitis görülme oranının %35’in üzerinde olduğu görülmektedir. Bu vakaların ortalama %70’ini subklinik vakalar oluşturmaktadır.

Mastidoll-3

Yenilikçi aşımız Mastidoll-3, mastitise neden olan 3 farklı etkene karşı sürülerinizi koruyor.

MASTİDOLL-3 İneklerde ve düvelerde; Escherichia coli, Staphylococcus aureus ve Mycoplasma bovisin neden olduğu subklinik ve klinik mastitis infeksiyonlarına karşı koruyucu olarak kullanılmak üzere hazırlanan bakteriyel, yağ adjuvantlı, inaktif karma aşıdır.

Mastidoll-3 ün içerisindeki Staphylococcus aureus ve Mycoplasma bovis suşları yerli ve biyofilm tabakası oluşturma özelliğinde olan suşlardır. Bu nedenle Mastidoll-3 biyofilm tabakası oluşumunu engeller.

Mastidoll-3 ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Dollvet olarak bizler, bilimin ışığında üretmeye devam ediyoruz.

Bu bağlamda bu gurur ve başarı, günümüz Türkiye’sinin hayvancılığının gelişmesine katkı sağlamaya çalışan camianın tamamına aittir. Bizler ülke olarak, bugün olduğu gibi daima bir ve beraberiz. Bundan sonraki süreçlerde de sizlerden aldığımız güçle, istikrarlı bir şekilde yeni ürünler üretmeye devam edeceğiz.