Skip links

Archive

Dolli-Sera

BUZAĞI, KUZU VE OĞLAK İÇİN ANTİSERUM Dolli-Sera Prospektüs DOLLİ-SERA Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Çözelti Salmonella Dublin, Salmonella Typhimurium, Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Trueperella (Arcanobacter) pyogenes ve Escherichia coli antijenleri ve Clostridium perfringens Tip C β toksinine bağlı buzağı, kuzu ve oğlakların septisemik, enterik ve respiratorik enfeksiyonlara

Seradoll – C

BUZAĞI, KUZU VE OĞLAKLAR İÇİN SEPTİSEMİ VE ENTEROTOKSEMİYE KARŞI ANTİSERUM Seradoll Prospektüs SERADOLL - C Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Çözelti Escherichia coli antijenleri ve Clostridium perfringens Tip C β toksinine bağlı buzağı, kuzu ve oğlakların septisemi ve enterotoksomi enfeksiyonlarına karşı koruyucu ve hastaları tedavi etmek amacıyla

Tetrandoll

KOMBİNE ENTEROTOKSEMİ, ENFEKSİYOZ NEKROTİK HEPATİTİS VE YANIKARA AŞISI Tetrandoll Prospektüs TETRANDOLL Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Süspansiyon Koyun ve keçilerde Enterotoksemi ve Enfeksiyöz Nekrotik Hepatitis, Kuzu ve oğlaklarda Enterotoksemi, Sığırlarda Enterotoksemi ve Yanıkara hastalıklarına karşı koruyucu amaç ile uygulanır. Hedef Türler Koyun/kuzu, keçi/oğlak, sığır/buzağı Bileşimi Aktif maddelerin

Entdoll

BİVALAN ENTEROTOKSEMİ AŞISI Entdoll Prospektüs ENTDOLL Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Süspansiyon Koyun, keçi, kuzu ve oğlakların Enterotoksemi’lerine karşı konsantre toksoid bivalan aşı Hedef Türler Koyun, keçi, kuzu ve oğlaktır. Bileşimi Cl. perfringens tip C β antitoksini 2.5 IU/ml Cl. perfringens tip D ε antitoksini 2.5 IU/

Botudoll

BOTULİSMUS AŞISI Botudoll Prospektüs BOTUDOLL Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Çözelti Sığır, koyun ve keçilerin Botulismus hastalığına karşı koruyucu amaç ile uygulanır. Hedef Türler Sığır, Keçi ve Koyunlar Bileşimi Cl. botulinum tip C Cl. botulinum tip D Kullanım Sahası ve Endikasyonlar Sığır, Keçi ve Koyunların Botulismus hastalığına

Laxydoll-Oil

İNAKTİF AGALAKSİ AŞISI Laxydoll-Oil Prospektüs LAXYDOLL-Oil Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Emülsiyon Koyun ve keçilerin bulaşıcı Agalaksi hastalığına karşı koruyucu amaçla uygulanır. Hedef Türler Koyun ve keçilerdir. Bileşimi Bileşenler Miktar (1 ml) İnaktif 99M-AIK2 Mycoplasma agalactiae 1x109 CFU/doz* Yağ adjuvant 0,5 ml/doz Fenol 3 µl/doz Fizyolojik Tuzlu

Rapidoll

Rapidoll Rapidoll Prospektüs RAPİDOLL Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Süspansiyon Liyofilizatı Hedef türlerde non-spesifik immuniteyi arttırmak için kullanılır. Hedef Türler At, sığır, koyun, keçi, kedi ve köpek. Bileşimi İnaktif Parapox virüs ovis E(P)CK suşu: Minimum 256 interferon birimi Yardımcı Maddeler Laktalbumin hidrolizat:                    0,25 mg/doz Sukroz:                                               0,50

Poxdoll

LİYOFİLİZE KOYUN-KEÇİ ÇİÇEK AŞISI Poxdoll Prospektüs POXDOLL Farmasötik Formu: Liyofilize Enjeksiyonluk Süspansiyon Koyun ve keçilerde koyun -keçi çiçek hastalığına, sığırlarda ise Nodüler Ekzantemi (Lumpy Skin Hastalığı)’ ne karşı koruyucu amaçla uygulanır. Hedef Türler Koyun, keçi ve sığır Bileşimi Bir doz aşı minimum ; Attenüe SPV

Pestdoll-S

LİYOFİLİZE PPR AŞISI Pestdoll-S Prospektüs PESTDOLL-S Farmasötik Formu: Enjenksiyonluk Süspansiyon Liyofilizatı Koyun-Keçi vebası hastalığına karşı koruyucu amaçla uygulanır. Hedef Türler Koyun ve keçi Bileşimi 1 doz aşı minimum ; Attenüe PPRV 75/1: 103 DKID50/doz içerir Kullanım Sahası ve Endikasyonlar Koyun-Keçi vebası hastalığına karşı koruyucu amaçla

Pest&Poxdoll

KOYUN-KEÇİ ÇİÇEK ve KOYUN-KEÇİ VEBASI AŞISI Pest&Poxdoll Prospektüs PEST&POXDOLL Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Süspansiyon Liyofilizatı PEST&POXDOLL aşısı, koyun ve keçilerde, koyun ve keçi vebası (peste despetits ruminants = PPR) ve koyun-keçi çiçeği hastalıklarına karşı kullanılır. Hedef Türler Koyun-Keçi / Kuzu-Oğlak Bileşimi Aktif içerik Miktar Fonksiyon Attenüe