Skip links

Archive

Brudoll-M Ergin

LİYOFİLİZE BRUCELLA MELİTENSİS REV1 AŞISI Brudoll-M Ergin Prospektüs BRUDOLL-M ERGİN Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Süspansiyon Liyofilizatı 8 aylıktan büyük dişi koyun ve keçilerde Brusellozis’e karşı koruyucu amaçla kullanılır. Hedef Türler 8 aylıktan büyük dişi koyun ve keçi Bileşimi Kompozisyonu: Bir doz aşı; Attenüe Brucella melitensis Rev

Pest&Romdoll

KOYUN-KEÇİ ÇİÇEK VE KOYUN-KEÇİ VEBASI HASTALIKLARINA KARŞI BİVALAN ATTENÜE CANLI AŞI PEST&ROMDOLL Koyun-Keçi Çiçek ve Koyun-Keçi Vebası Hastalıklarına Karşı Bivalan Attenüe Canlı Aşı Ürün ile ilgili detaylı bilgileri İngilizce sayfamızda görüntülemek için lütfen tıklayınız.