Skip links

İlkelerimiz

Dollvet Veteriner Aşıları

“Dollvet, Şanlıurfa’dan bir dünya markası olmak üzere yola çıkmıştır.”

01.Teknik altyapı ve yeterlilik

Bir dünya markası olmak için gerçekleştirilmesi gereken belli kriterler vardır. Bu kriterlerden bir tanesi GMP ilkelerine uymaktır. Türkiye’de biyolojik ürün üretim sahasının en genç üyesi olmasına rağmen en erken GMP Belgesi alan firma yine Dollvet’tir. GMP Belgesine sahip olmak; bir ürün İngiltere, Almanya, Güney Afrika, Amerika ve Bosna’da hangi esaslar gözetilerek üretiliyorsa, Dollvet’te de o genel esaslar dahilinde üretiliyor anlamı taşır.

Dollvet biyolojik üretim yapabilmek için dünya standartlarında ihtiyaç duyulan tüm teknik altyapıya, özel havalandırma teknolojilerine, hepafiltrelerle sterilize edilmiş laboratuvar ortamlarına, uygun fermentör ve reaktörlere, biyogüvenlik normlara uygun sızdırmalık testlerinden geçmiş tesislere sahip bir firmadır. Bu altyapı, her türlü ilaç, aşı ve biyolojik ürün üretme potansiyeli sağlamaktadır. Bu özellik sayesinde Dollvet, veteriner amaçlı aşı üretiminin yanı sıra beşeri aşı ve ilaç üretme becerisine de sahiptir. Dollvet, aynı zamanda ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar için hali hazırda teknolojik ve veri tabanına dayalı bir altyapı oluşturma noktasında ciddi bir mesafe kat etmiştir.

Dollvet, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’nde 36.000 m²’lik bir kampüs içerisinde kurulmuş, şu anda 26 adet veteriner aşı ruhsatı ve 3 adet test kiti ruhsatı ile ticari faaliyetini devam ettirmektedir.

02. Kadro Zenginliği

Bir dünya markası olmayı başarmak için gerçekleştirmesi gereken ikinci ilke ise kadro zenginliğidir. Bir firma eğer biyolojik ürün üretiyorsa o firmanın kadrosunu deneyimli bir uzmanlar topluluğunun oluşturması gerekir. Dünya markası firmaların bu özelliklere sahip kadroları vardır. Biyolojik ürün üretmek çok zor bir iştir ve ilaç üretimine göre içerisinde bir çok farklılık barındırır. Bu nedenle biyolojik ürün üretmek için yüksek bilgi birikimine sahip uzman bir kadroya sahip olmak çok önemlidir. Dollvet bu serüvene, 2005 yılında sadece 12-13 kişi ile başladı. Dikkatinizi çekmek isteriz, bu 12-13 kişilik kadronun yarısından bir fazlası uzmandı. Kuruluşumuzdan bu yana yaklaşık 12 yıl geçti ve şu an Dollvet’te 150 kişi çalışmaktadır. Yine yarısından bir fazlası dört yıllık yüksekokul mezunu çalışandır.

10 yıl sonra amacımız 1500 kişi olmak ve Şanlıurfa’nın dışına taşmak. Dürüst ve ilkeli bir duruş sergilediğimiz sürece hayallerimizin gerçekleşmemesi için hiçbir sebep olmadığını düşünüyoruz.

03. Ar-Ge

Dünya markası olmak için gerçekleştirilmesi gereken üçüncü ilke ise Ar-Ge’dir. Ar-Ge’siz veteriner biyolojik ürün üretimi yapılamaz. Ar-Ge olmadan klasikler kopyalanabilir, ancak bu şekilde sadece bir müddet ilerlenebilir. Dollvet ise, Sanayi Bakanlığınca onaylı tek Ar-Ge Merkezi belgesine sahip firmadır. Bu Ar-Ge çalışmalarında 26 yüksekokul mezunu çalışma arkadaşımız bulunmakta ve gruplar halinde yeni ürünler üzerinde çalışmaktadır. Veteriner biyolojik üretim tesis laboratuvarı, devasa endüstriyel üretim yapan bir fabrika ile devasa köklü bir üniversitenin birleşip harmanlanmasından meydana gelmiştir. Bir firma, ancak bu şekilde dünya markası olma yolunda ileriye bakabilir.