Skip links

Keçi Ciğer Ağrısı Hastalığı Sürülere Nefes Aldırmıyor.

Keçi ciğer ağrısı hastalığı olarak bilinen Contagious caprine pleuropneumonia bulaşıcı bir solunum sistemi hastalığıdır. Kronik vakalarda hastalığın belirtileri daha hafif görülürken akut vakalarda ise sonuç çok daha ağrılı ve ölümcüldür.

Hastalık çoğunlukla çok hızlı ilerler ve teşhis konup tedaviye başlanılamadan sürüdeki birçok keçi kaybedilebilir.

Keçi ciğer ağrısı; keçi ve oğlaklarda görülen, Mycoplasma mycodies capri bakterisinin neden olduğu, çok bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır.

Keçi ciğer ağrısı, keçilerde ve süt emen oğlaklarda görülen çok bulaşıcı ve öldürücü olan pleuropneumoni bulguları ile karakterize mikoplazmal solunum sistemini etkileyen, Mycoplasma mycodies capri bakterisinin neden olduğu bir hastalıktır.

Yüksek ateş, öksürük, solunumda hırıltı, aşırı salya ve burun akıntısı hastalığın belirtileri arasındadır.

Keçilerdeki klinik semptomlar; 6-10 günlük bir inkübasyon süresinden sonra 40-41.5 C° civarında ateş, öksürük, solunumda hırıltı, göğüs üstüne yatma pozisyonları, dişilerde mastitis, polyarthritis, pnömoni semptomları, son zamanlarda ağzı açık soluma, dilin dışarıya doğru çıkması, ağızdan köpüklü salya akması gibi belirtiler göstermektedir. Ölüm genellikle 1-2 günde şekillenmektedir.

Hasta oğlaklarda halsizlik nedeniyle göğüs üstü yatıp kalkamama görülür.

Oğlaklarda 2-8 haftalığa kadar klinik semptom görülmez. 2-8 haftalıktan büyük oğlaklarda klinik semptomlar; 41-42.2 C° civarında yüksek ateş, 12-24 saat içerisinde ölüm veya CNS sendromu, opistotonus (boynun sürekli geriye doğru kasılması), birçok eklem bölgesinde şişlik, ekspiratorik solunum sesleri, solunum sayısında artış, göğüs üstü yatıp kalkamama gibi belirtiler görülmektedir.

Başlangıçta birkaç hayvanda görülen hastalık, kısa zaman içinde sürünün tamamına yayılır.

Hastalık, başlangıçta birkaç hayvanda hafif seyirli olarak görülse de çok hızlı ilerleme özelliği ile tedavi edilemeden sürülerde ciddi kayıplara neden olmaktadır. Hayvanların topluca bir arada bulunması, hastalığın yayılması ve salgına dönüşmesini kolaylaştırmaktadır.

Hastalık inhalasyonla yayılır. Morbiditesi %100, mortalitesi %60-100’dür.

Bir solunum yolu hastalığı olan keçi ciğer ağrısı hastalığında morbidite oranı %100’ü bulabilmektedir. Mortalite %60-100 arasında değişmektedir. Bazen belirtileri fark edemeden ölümlere neden olan bu hastalık, bu gibi durumlarda otopsi ile tespit edilebilmektedir.

Aynı merada otlayan hasta hayvanlar, hastalığı sağlıklı hayvanlara bulaştırır.

Keçi ciğer ağrısı hastalığı, enfekte olmuş keçilerin salya ve mukus akıntıları ile diğer sağlıklı keçilere bulaşmaktadır. Bu sebeple aynı sürüde olmasa da farklı sürülerin aynı merada otlaması, sağlıklı keçilerin de hastalanmasına neden olmaktadır. Bu sebeple koruyucu önlemleri ihmal etmemek çok önemlidir.

Keçilerde çok bulaşıcı olan bu hastalık koyun ve sığırlara bulaşmaz.

Keçilerde çok bulaşıcı olan keçi ciğer ağrısı hastalığı koyun ve sığırlara bulaşmamaktadır. Ayrıca keçi ciğer ağrısı hastalığı zoonoz bir hastalık olmadığı için insanlara da bulaşmamaktadır.

Aşı, 6 aylıktan büyük keçilere uygulanır. Gebeliğin son 6 haftasına girmiş keçilere aşılama yapılmaz.

Hastalığın önlenmesi için 6 aylıktan büyük oğlak ve keçiler aşılanmalıdır. Gebeliğin son 6 haftalık dönemindeki hayvanlara uygulanmamalıdır. Sürüye yeni katılacak keçilere 2 hafta karantina uygulanmalı ve serolojik testlerde Mycoplasma bulunmadığı belirlenmelidir.

Sürülerin aşılanması en ekonomik ve en doğru korunma yöntemdir.

Antibiyotik tedavisine çoğunlukla cevap vermeyen bu hastalıkla mücadelede sürülerin aşılanması en ekonomik ve en doğru yöntemdir.
Dollvet’in geliştirdiği canlı keçi ciğer ağrısı aşısı Capridoll, keçi ve oğlaklarda kullanılır. Attenüe BQT mycoplasma mycoides capri suşu ile hazırlanmış canlı liyofilize bir aşıdır. Hasta ve inkubasyon periyodundaki hayvanlara uygulanmamalıdır.
Liyofilize keçi çiğer ağrısı aşısı Capridoll hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayın.
Tıklayın