Skip links

Rocodoll

Dollvet Veteriner Aşıları

Rocodoll

SIĞIRLARDA ROTA, CORONA VE E.COLI ENFEKSİYONLARINA KARŞI İNAKTİF AŞI


SIĞIRLARDA ROTA, CORONA VE E.COLI ENFEKSİYONLARINA KARŞI İNAKTİF AŞI

Rocodoll Prospektüs

1200px-PDF_file_icon.svg

ROCODOLL

Farmasötik Formu:

Enjeksiyonluk Süspansiyon

Sığırlar

Aktif Maddeler

Beher doz aşı içeriği;

İnaktif Bovine rotavirus (BRV) suşu G6 P(1) ELISA ≥2.1 log10*

İnaktif Bovine rotavirus (BRV) suşu G10 P(11) ELISA ≥2.1 log10*

İnaktif Bovine rotavirus (BRV) suşu G8 P(5) ELISA ≥2.1 log10*

İnaktif Bovine coronavirus (BCoV) suşu ELISA ≥2.1 log10*

İnaktif E.coli EC (O1O1: H-K99+F41+) suşu SAT≥ 2.2 log10** (K99 antijeni için)

İnaktif E.coli 11A ( O?:H-K99+:, F(Y)+) suşu SAT≥ 2.2 log10** (K99 antijeni için)

* ELISA: ½ sığır dozu ile aşılı kobaylardaki ELISA titresi

**SAT: ½ sığır dozu ile aşılı kobaylarda serum aglütinasyon titresi

Yardımcı Maddeler

Alüminyum hidroksit (Al+3) 1,5 mg/ml

Saponin 0,3 mg/ml

Gebe inek ve düvelerin aşılanmasıyla buzağılarda Escherichia coli, rotavirüs ve koronavirüsün neden olduğu yenidoğan diyaresine karşı pasif immünizasyon için kullanılan inaktif aşıdır.

Aşı gebe ineklere ilki gebeliklerinin 7-8. ayında; ikincisi ilk aşılamadan 3 hafta sonra olmak üzere derialtı yolla 5 ml miktarında, iki kez uygulanır. İzleyen gebeliklerde doğumdan 3-6 hafta önce bir doz aşı uygulanması önerilir.

Aşı + 2/8ºC’de ve karanlıkta muhafaza edilir. Dondurulmamalıdır.

Raf ömrü 24 aydır. Açılan şişeler 6-8 saat içinde kullanılmalıdır.

Gıda değeri olan hayvanlarda yasal arınma süresi sıfır (0) gündür.

Aşı 5, 25, 50 ve 100 ml’lik tip II cam ve 50 ve 100 ml’lik polipropilen plastik şişelerde, 1 doz, 5 doz, 10 doz ve 20 doz olarak ambalajlanmıştır.

Aşı şişeleri ; 5 ml / 1 doz ambalajlar tekli karton kutu, 10’lu karton kutu veya plastik viyol, 25 ml / 5 doz, 50 ml / 10 doz ve 100 ml / 20 doz cam ve plastik ambalajlar tekli karton kutularda veya kutusuz olarak strafor içinde ambalajlanmış şekilde piyasaya sunulur. Tüm ambalaj şekilleri piyasaya sunulmayabilir.

Sağlık Profesyoneli Misiniz?

Yönetmelik gereği web sitemizin erişmeye
çalıştığınız bu bölümü sağlık profesyonellerine yöneliktir.
Sağlık profesyoneli olduğunuzu onaylıyor musunuz?