Skip links

Veteriner Hekim Şevket Güçlü: “Buzağı sağlığını korumak için önce sağlıklı buzağılara sahip olmak gerekir. “

Büyük hacimli işletmelerde yenidoğan ölümleri ile mücadele de ne gibi uygulamalar yapılıyor? Atasancak Tarım İşletmesi’nden Veteriner Hekim Şevket Güçlü anlatıyor.

 

Kaynak: İnfovet

İyi bir hiperimmun serum bölgeye özgü risk oluşturan etkenleri içermelidir.

Yenidoğan protokolünde ilk sırada tedavi değil, koruyucu hekimlik olmalıdır

Buzağı sağlığını korumak için önce sağlıklı buzağılara sahip olmak gerekir. Sağlıklı buzağı elde etmek için de ilk adım, sağlıklı bir doğum gerçekleşmesidir. Bu bağlamda, doğumlarımızın olabildiğince doğal olmasına önem veriyoruz, müdahale edilmesi gereken durumlarda da gerekli hijyen koşullarında, doğru zamanda ve doğru uygulama şekliyle müdahale ediyoruz. Doğum sonrası buzağılarımızı, işletmemizin genelinde olduğu gibi biyogüvenlik tedbirlerimizle kontrol altında tutuyor, düzenli dezenfeksiyonu yapılan, kuru ve uygun sıcaklıktaki ortamlarda bakımlarını yapıyoruz.
Anne karnında buzağıya maternal antikor geçişi olmadığı için buzağıların bu antikorları pasif transferle kolostrumdan almaları gerekir. Bu sebeple kolostrum yönetimine oldukça önem veriyoruz ve daha önce pastörize edilmiş, kalite sınıflandırılması yapılmış kolostrumları buzağıların yeterli miktarda aldığından emin olabilmek için sonda yoluyla veriyoruz. Bunun kontrolünü de kanda total serum proteini ölçerek teyit ediyoruz.

İyi bir hiperimmun serum bölgeye özgü risk oluşturan etkenleri içermelidir.

İşletmemizde koruyucu amaçlı olarak stres faktörlerinin yüksek olduğu; sütten kesim döneminde ve hava şartlarının kötü gittiği dönemlerde hiperummun serum kullanmaktayız. Ülkemizde, özellikle yenidoğan sağlığını etkileyen bazı ajanlara karşı aşıların bulunmaması, özellikle de Salmonella suşlarına ait aşıların olmaması hiperimmun serum kullanım önemini arttırmaktadır. Çünkü yenidoğan protokolünde ilk sırada tedavi değil, koruyucu hekimlik olmalıdır.
Kolostrum kalitesinin düşük olduğu, ölçülemediği zamanlarda veya daha yüksek bir bağışıklık istendiği durumlarda hiperimmun serum kullanılmalıdır. İyi bir hiperimmun serum bulunduğumuz bölgede görülen ve buzağılar için risk oluşturan hastalık etkenlerini içermelidir. Buzağı kayıplarının çoğunluğunu oluşturan ishal ve pnömoni oranının azaltılması ve tedavi edilebilmesi için kullanılacak hiperummun serumlar, ishal etkenlerine ve pnömoni etkenlerine karşı hem koruyucu dozda hem de tedavi dozunda olmalıdır.