Skip links

Veteriner Hekim İhsan Ballan: “Hiperimmun serum uygulamaya başladığımızdan beri, göze çarpan en önemli şey tedavi edilen buzağı sayısında azalma olması.”

Büyük hacimli işletmelerde yenidoğan ölümleri ile mücadele de ne gibi uygulamalar yapılıyor? Lidersan Tarım İşletmesi’nden Veteriner Hekim İhsan Ballan anlatıyor.

 

Kaynak: İnfovet

Hiperimmun serum uygulamaya başladığımızdan beri, göze çarpan en önemli şey tedavi edilen buzağı sayısında azalma olması.

Hastalık insidans düşüşü ile paralel birçok pozitif etki!

Buzağı sağlığını korumak için ilk adım, SGS (sayımdaki gün sayısı) 30-36 arasındaki ineklere canlı BVD aşısı yaparak, persiste buzağı doğmasını engellemektir. 2017-2019 yılları arası persiste buzağı doğma oranı %0.02 iken 2019’dan bu yana %0.001’ye geriledi. Kuruya ayırırken ve close up’a sevk ederken Rota, Corona, E. coli ve IBR, BVD, PI-3 aşısı yapılır. Doğumda ise 4 litre 30 Brix üzeri pastörize kolostrum ile besleme ve hiperimmun serum uygulaması yapılır. 24 saat sonra kan serumundan total protein bakılır; Brix 8’in altında ise ikinci doz hiperimmun serum uygulanır. İkiz, güç, prematüre buzağılara serumu çift doz uygulamakta fayda vardır.

Göze çarpan en önemli şey tedavi edilen buzağı sayısında azalma

Tercih edilecek hiperimmun serum, en sık görülen patojenlere spesifik antikorlar içermelidir. Önerilen doz yeterli ve ekonomik olmalıdır. Hiperimmun serum uygulamaya başladığımızdan beri, göze çarpan en önemli şey tedavi edilen buzağı sayısında azalma olması. Buzağı ishal ve tedavi sürelerinde % 30’a yakın bir düşüş kaydettik; diğer parametrelerde de iyileşme gördük. Pnömoni için stres faktörleri de çok fazla rol oynadığı için pnömoni üzerine sonuçları paylaşmak için erken olduğunu düşünüyorum, ancak dolaylı olarak pnömoenterit vakalarında düşüş olduğunu söyleyebilirim. Hiperimmun serum uygulamaları ile hastalıktan korumanın yanında, hastalık insidanslarının düşüşü ile paralel olarak; GCAA’da (günlük canlı ağırlık artışı) yükseliş, sütten kesim süresinde azalma ve buna bağlı besleme maliyetlerinde düşüş şekillendi. Dolayısıyla, elde edilen sütün ticari olarak satılması aşamasına kadar pozitif etkiler elde ettik. Tüm aşamaları yakından takip ediyoruz.