Skip links

Dünya Veteriner Hekimler Günü

Veteriner hekimler, tek sağlığın vazgeçilmez parçalarıdır.

Dünya Veteriner Hekimler Günü

Her yıl Nisan ayının son cumartesi günü veteriner hekimliğin önemine dikkat çekmek amacıyla Dünya Veteriner Hekimler Günü olarak kutlanıyor.

2024 Yılının Teması: “Veterinarians are essential health workers.”  (Veteriner hekimler vazgeçilmez sağlık çalışanlarıdır.)

Dünya Veteriner Hekimler Birliği’nin (WVA) 2024 yılı için açıkladığı tema olan “Veterinarians are essential health workers.” ile (Veteriner hekimler vazgeçilmez sağlık çalışanlarıdır.) veteriner hekimlerin, hayvan sağlığı yanı sıra insan sağlığı ve çevre sağlığı üzerindeki etkileriyle, toplum için ne kadar hayati öneme sahip olduklarına vurgu yapıyor.

“Veterinarians are essential health workers.”  (Veteriner hekimler vazgeçilmez sağlık çalışanlarıdır.)

Bu tema altında, veteriner hekimlerin, zoonotik hastalıkların önlenmesi, gıda güvenliği, hayvan refahı ve biyogüvenlik konularındaki rollerine dikkat çekiliyor. Ayrıca, pandemi gibi küresel sağlık krizlerinde veteriner hekimlerin oynadığı rol, bu temayı daha da anlamlı kılıyor.

WVA’nın 2024 için yayınladığı metin şöyle:

“Veteriner hekimlerin yetkinlikleri, genel olarak sağlığın temel ve ayrılmaz bir parçası olarak görülmelidir. Veterinerlik biliminin uygulanması sadece hayvan sağlığı ve refahına değil, aynı zamanda insanların fiziksel, zihinsel ve sosyal refahına da katkıda bulunur.

Veteriner hekimlerin çalışmalarının bu boyutu çoğu zaman toplum için görünmez kalsa da, insanların ve toplumlarının sağlığını korumak ve geliştirmek veteriner hekimlik mesleğinin önemli bir parçasıdır.

Mezun olan tüm veteriner hekimler, kapsamlı bir tıp eğitimi almışlardır ve mesleki uygulama alanlarına bakılmaksızın, halk sağlığının, gıda güvenliğinin ve emniyetinin geliştirilmesinden sorumludurlar.”

Kaynak (WVA)

 

Bu özel gün vesilesiyle toplum sağlığı adına yaptıkları çalışmalar için tüm veteriner hekimlerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Dünya Veteriner Hekimler Günü Tarihi

Ulusal Veterinerlik çatı kuruluşu olan Dünya Veteriner Hekimler Birliği (WVA), 2000 yılında her Nisan ayının son cumartesi gününün “Dünya Veteriner Hekimler Günü” olarak kutlanmasını kararlaştırdı.

Dünya Veteriner Hekimler Günü”nün amacı, dünya çapında veteriner hekimlik çalışmalarını güçlendirmek, veteriner hekimlerin sadece hayvanların değil insan, çevre ve gıda sağlığını da korumak için çalıştıklarını vurgulamaktır.

Ülkemizde ise ilk olarak 28 Nisan 2001’de Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nin düzenlediği bir organizasyonla kutlanmıştır.

Veteriner Hekimliğinin Tarihçesi

Veteriner hekimliğinin geçmişi 4. veya 5. yüzyılda Agathotychus adlı bir veteriner cerraha dayansa da ilk veterinerlik fakültesi 1792’de Claude Bourgelat tarafından Fransa’da kuruldu.

Avrupa’da 18-19. yüzyıllarda başlayan sığır vebasının verdiği zararlar, bazı bilim insanları hayvan sağlığı ve hastalıklarının araştırmaya başladı. Bu çalışmalar ise veterinerlik fakültesinin kurulmasını sağladı. Veteriner çalışmalarına verilen destek ve yapılan çalışmalarla veba vakaları son buldu.

Türkiye’de ise veteriner hekimlik, Osmanlı döneminde usta-çıraklık ilişkisiyle öğrenilirken 1842 yılında Prusyalı askeri Veteriner Hekim Godlewsky’nin isteğiyle, süvari okullarında veteriner hekimlik dersleri okutulmasıyla başlandı.

Tek Sağlık İlkesinin Vazgeçilmezi: Veteriner Hekimlik

Veteriner hekimlerin çoğu zaman hayvan sağlığı özelinde çalıştığı düşünülse de aslında veteriner hekimler koruyucu hekimlik, sürü hekimliği, halk sağlığı ve gıda güvenliği gibi çok çeşitli alanlarda çalışıyorlar.

Veteriner hekimlerinin öznesi sadece hayvan değildir. Veteriner hekimler hayvan, insan, çevre ve gıdayı özne olarak alır. Bir veteriner hekim çiftlikteki inek ve sığırların sağlığını korumasının yanı sıra onlardan elde edilen et, süt, peynir gibi gıdaların ve bu gıdaların işlenmesiyle ortaya çıkan hayvansal kökenli gıdaların sağlığı ve güvenliğiyle, doğrudan da insan sağlığında hayati rol oynarlar.

Hayvansal kökenli gıdaları sadece et ve süt ürünleri olarak da kısıtlamamalıyız. Kümes hayvanlarından elde edilen yumurta ve et, bal, su ürünleri ve balıkçılık gibi tüm hayvansal kökenli ürünlerin sağlığı ve güvenliğinden de veteriner hekimler sorumludur.

Tek sağlık için veteriner hekimlerin ve sağlık alanında çalışan pek çok uzmanın ortak çalışması, zoonotik kökenli hastalıkların ve salgınların tespiti ve kontrol altına alınıp önlenmesi için önemlidir.

Günümüzde halk sağlığı açısından önemli olan bulaşıcı hastalıkların büyük bir bölümü zoonotik yanı hayvan kökenlidir. Özellikle son iki yıldır tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19 salgınının zoonotik kökenli olduğu düşünülürse, bu salgında veteriner hekimlik çalışmalarının rolü daha iyi anlaşılacaktır.

Dünya Veteriner Hekimler Günü Kutlu Olsun

Daha sağlıklı ve daha verimli bir toplum için büyük bir özveriyle çalışan ülkemizdeki on binlerce veteriner hekimimize teşekkür ediyoruz.

Dünya Veteriner Hekimler Günü Kutlu Olsun…