Skip links

Buzağılarda Genel Bağışıklık Yönetimi

Bağışıklığı geliştirmek için uygun bir aşı programı kullanılmalıdır!

Buzağıların belirli hastalıklara karşı bağışıklığını arttırmak amacıyla, sahanın enfeksiyon yüküne uygun bir aşılama programı tasarlamalıdır. Yenidoğan ishalleri için kullanılan aşılar, genellikle yenidoğan buzağı ishaline neden olan bakteri ve virüslere karşı spesifik antikorların üretimini teşvik etmek için geç gebelikte uygulanır. Aşılama sonucu elde edilen antikorlar, anneden buzağı geçer.

Yeterli kolostral bağışıklık edinememe riski en yüksek olan buzağılar:

1. Zor doğumla dünyaya gelenler,
2. Terk edilmiş veya yanlış annelik yapılmış buzağılar,
3. Soğuk havalarda hipotermik olanlardır.

Yeni doğan buzağılar hayata savunmasız olarak adım atarlar!

Yenidoğan buzağılar, neredeyse hiç bağışıklığı olmadan doğar. İnek plasentası, gebelik sırasında antikorların anneden buzağıya geçmesine izin vermez; bu da buzağının ilk bağışıklığını, antikor açısından zengin kolostrumdan veya ineğin ilk sütünden alması gerektiği anlamına gelir. İlk bağışıklık çok önemlidir, çünkü buzağı ishalleri, göbek kordonu yangıları, artrit ve pnömoni gibi yeni doğan buzağıları etkileyen birçok hastalığa karşı koruyucu antikorlar sağlar.

Buzağılarda ishali önlemek için kullanılan aşılar dahi, kolostrumdaki söz konusu pasif bağışıklık transferine güvenmektedir. Buzağı, bu antikorları yaşamın sadece ilk 12 saati boyunca önemli seviyelerde alabilir. Doğumdan sonra kolostrumdaki Ig absorbsiyonunun etkinliği doğrusal bir ivme ile azaldığından, kolostrumun ilk veriliş zamanı oldukça önemlidir. Doğumdan sonraki 3 saat içinde buzağının Ig absorbsiyon yeteneği %70’in altına düşer; 12 saat içinde yarı yarıya, 24 saat içinde ise minimuma iner (Waterman, 1998; Wattiaux ve Howard, 1997). Bağırsak kapandıktan sonra, antikorlar bağırsak içinde hala lokal etkiye sahip olabilir, ancak artık kan dolaşımına katılmak üzere emilemezler.

Doğumdan hemen sonra yeterli miktarda kolostrum almayan buzağıların hastalıklara yakalanma ve yaşamını yitirme riski daha yüksektir. Buzağılarda yaşanan birçok vaka; yeterli düzeyde kolostral bağışıklık almamanın bir sonucudur. İdeal olarak, bir buzağının, optimal bağışıklık seviyesine ulaşması için yaşamının ilk 6 saatinde en az 2 litre kolostrum alması gerekiyor olsa da, ilk sütün antikor konsantrasyonlarıyla ilişki olarak bu miktar değişiklik de gösterebilir.

Besi buzağıları doğumdan sonra çabucak ayağa kalkar ve ilk birkaç saat içinde emmeye başlar. İlk 2 ila 3 saat içinde düzgün bir şekilde emmeyen buzağılar daha yakından gözlemlenmelidir. Soğuk havalarda buzağılar hipotermik hale gelir ve güçsüzleşir. Ayağa kalkıp anneyi hemen emme olasılığı daha düşük olabilir. Bu nedenle soğuk stresine de dikkat edilmelidir.

Kaynak : İnfovet