Skip links

Hiperimmun Serumlar Savunmasız Yavruların Koruma Kalkanıdır.

Yenidoğan hayvanlarda görülen hastalıklar ve ölümler, yetiştiricilerin ve işletmelerin en önemli problemlerindendir. Yenidoğan ölümleri, genellikle kolostrumun sağladığı pasif bağışıklığın düştüğü ancak aktif bağışıklığın tam anlamıyla gelişmediği yüksek risk döneminde görülmektedir.

Yenidoğanlar hayata savunmasız olarak adım atıyor.

Yenidoğan buzağı, kuzu ve oğlaklar hastalıklara karşı tamamen savunmasız olarak hayata adım atmaktadırlar. Bu sebeple çevresel etmenlere ve hastalıklara karşı oldukça duyarlıdırlar.

Ruminant plasentasındaki bariyer, fetüse antikor geçişini engeller.

İnsanların plasenta yapısı ile ruminantların plasenta yapısı anatomik olarak birçok farklılık gösterir. İnsanlarda anneden yavruya antikorlar aktarılabilirken, ruminantlarda anneden fetüse antikor geçişine plansenta yapısındaki bariyer engel olur. Buna bağlı olarak hastalık yapıcı etmenlere karşı dirençleri düşüktür.

Kolostrum ve hiperimmun serum uygulamaları bağışıklık için hayati öneme sahiptir.

Doğumu takiben yavrunun yeterli ve kaliteli kolostrum almasıyla, annenin bağışıklık sistemindeki antikorlar yavruya geçer. Yüksek antikor titresine sahip hiperimmun serum uygulamaları, yeni doğan ölümlerine neden olan hastalıklara karşı yavruları koruma altına alarak adeta bir kalkan işlevi görür.

Kaliteli ve yeterli kolostrum yavruya kısa sürede verilmelidir.

Kolostrumun yapısı diğer sütlere kıyasla daha fazla yağ ve yağsız kuru madde protein ve en önemlisi Yoğun IgG konsantrasyonuna sahiptir. Vitamin A, D, E, B12 ve mineraller bakımından zengindir. Kolostrumun laktoz oranı, normal süttekinden daha düşüktür.
Savunmasız doğan yavruların hastalıklardan korunması için yeterli ve kaliteli kolostrumun kısa sürede yavruya verilmesi gerekmektedir.

İlk 12 saat içerisinde yapılan hiperimmun serum uygulamaları hayat kurtarır.

Kolostrum yönetiminin zayıf ve eksik olduğu durumlarda doğumu takip eden ilk 12 saat içerisinde yapılan hiperimmun serum uygulamaları hayati önem taşır. Antikorları destekleyici nitelikteki hiperimmun serumlar, yeni doğanın immun sisteminin hızlı güçlendirilmesi için başvurulan en etkili yöntemdir. Yavruların kolostrum ve hiperimmun serum uygulamaları ile aldıkları antikorlar, birçok hastalığa bağlı kayıpların önüne geçilmesinde hayati öneme sahiptir.

Neonatal dönemde görülen ishal, pnömoni ve sepsis ciddi ekonomik kayıplara yol açar.

Neonatal dönemde ishal, pnömoni ve sepsis kaynaklı yenidoğan ölümleri oldukça sık görülmektedir. Savunmasız olarak doğan yavruların ani ölümlerine neden olan bu hastalıklar, yetiştiricileri ve işletmeleri ciddi ekonomik kayıplarla karşı karşıya bırakır.

Yapılan araştırmalar konunun ciddiyetini ortaya koyuyor.

Yapılan araştırmalar sonucunda, neonatal ölümlerinin %45’inin ishal, %25’inin pnömo enterit, %20’sinin pnömoni %10’unun diğer sebeplerden kaynaklandığını ortaya konulmuştur.

Gerekli bakım, besleme ve barınma şartlarına dikkat edilmelidir.

Yavruların uygun ortam ve koşullarda doğması, doğumdan sonra gerekli dezenfeksiyonun ve bakımının yapılması ayrıca yeterli miktarda kolostrum alması gerekmektedir.
Yenidoğanları tehdit eden etkenlere karşı önleminizi alın, yenidoğanı koruyun!

Dollvet’in buzağı, kuzu ve oğlaklar için geliştirdiği antiserum Dolli-Sera;

Salmonella dublin, Salmonella typhimurium, Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Trueperella (Arcanobacterium) pyogenes ve Escherichia coli antijenleri ve Clostridium perfringens Tip C β toksinine bağlı buzağı, kuzu ve oğlakların septisemik, enterik ve respiratorik enfeksiyonlara karşı koruyucu ve hastaları tedavi etmek amacıyla kullanılan hiperimmun serumdur.

Buzağı, kuzu ve oğlaklar için antiserum Dolli-Sera hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayın.
Tıklayın