Skip links

Veteriner Hekim Fatih Yıldırım: Sağlıklı bir buzağı, geleceğin yüksek verimli ve iyi gelişmiş ineği anlamına gelir.

Büyük hacimli işletmelerde yenidoğan ölümleri ile mücadele konusunda ne gibi uygulamalar yapılıyor? Özlem Tarım Ürünleri’nden Veteriner Hekim Fatih Yıldırım anlatıyor.

(Kaynak: İnfovet)

Veteriner Hekim Fatih Yıldırım / Özlem Tarım Ürünleri

Spesifik etkenlere karşı hazırlanmış olan hiperimmun serumun uygulaması neonatal hastalıklar açısından büyük önem arz etmektedir.

Buzağı sağlığında koruma anneden başlamaktadır. Doğumdan hemen sonra da anneden ağız sütü sağılıp, kalitesi değerlendirilir. Iyi kalitede olduğu belirlenen 4 litre kolostrumun buzağı tarafından içmesi sağlanır, içmediği takdirde sonda kullanılır. Bu uygulamalar ile birlikte göbeğin uygun şekilde dezenfeksiyonu ve spesifik etkenlere karşı hazırlanmış olan hiperimmun serumun uygulaması neonatal hastalıklar açısından büyük önem arz etmektedir.

İyi buzağı yetiştiriciliği, işletmeler ve ülke hayvancılık ekonomisi için büyük önem arz etmektedir.

Hiperimmun serumlar uzun yıllardır protokollerimize dahil Iyi bir hiperimmun serum, işletmede ve işletme çevresinde görüle
İyi buzağı yetiştiriciliği, işletmeler ve ülke hayvancılık ekonomisi için büyük önem arz etmektedir. Sağlıklı bir buzağı, geleceğin yüksek verimli ve iyi gelişmiş ineği anlamına gelir. Bu sebeple, doğum öncesinden başlayarak buzağının sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesine ve gelişmesine yönelik işletmeye mahsus bir buzağı programı oluşturmaktayız.

Buzağı sağlığında koruma anneden başlamaktadır. Doğumdan hemen sonra da anneden ağız sütü sağılıp, kalitesi değerlendirilir. Iyi kalitede olduğu belirlenen 4 litre kolostrumun buzağı tarafından içmesi sağlanır, içmediği takdirde sonda kullanılır. Bu uygulamalar ile birlikte göbeğin uygun şekilde dezenfeksiyonu ve spesifik etkenlere karşı hazırlanmış olan hiperimmun serumun uygulaması neonatal hastalıklar açısından büyük önem arz etmektedir.
Hiperimmun serumlar uzun yıllardır protokollerimize dahil. Iyi bir hiperimmun serum, işletmede ve işletme çevresinde görülebilecek birçok hastalığa karşı koruma sağlayacak özellikte olmalıdır ve üretimden uygulamaya kadar geçen sürecin titizlikle takip edilmesi gerekmektedir. Uygulamadan sonra buzağıdan alınan kan örneklerinde, parametrelerin istediğimiz seviyede olması beklenmektedir. Hiperimmun serumlar uzun yıllardır protokollerimizde yer almakta ve neonatal buzağı hastalıklarına karşı tam bir koruma şekillenmesine yardımcı olmaktadır.

Hiperimmun serumlara, buzağılarımızı hastalıklardan korumanın yanında, belirli hastalıkların tedavisini desteklemek amacıyla da başvurmaktayız.

Hiperimmun serumları; içeriğine bağlı olarak, özellikle Escherichia coli’den kaynaklanan septisemi vakalarında ve akut/perakut şekillenen Clostridial enfeksiyonlardan ileri gelen toksemi şüphelerinde tedavi protokolümüze dahil etmekteyiz. Çünkü iyi bir hiperimmun serum, hastalığın erken dönemlerinde uygulandığında tedavi başarı oranını arttırabilmektedir.