Skip links

Brucellosis sürülerimizin geleceğini tehdit eden ciddi bir sorundur.

Semptomları ortaya çıkmadan görünürde bir belirti vermeyen Brucellosis teşhisi için kesin sonuç ancak laboratuvar testlerinde ortaya çıkar.

Ekonomik olmaması ve taşıyıcılığın önlenememesi nedeniyle hayvanlarda tedavi önerilmez. Brucellosis tehlikesine karşı genel koruma uygulamaları ile birlikte koruyucu aşılama programları eksiksiz şekilde uygulanıp takip edilmelidir.
Aslen bir hayvan hastalığı olan Brucellosis insanlara bulaşan zoonoz bir hastalıktır. Brucellosis (brucella) mikroorganizmaları, mukoza zarları, deri, solunum yolu, gastrointestinal sistem ve hatta konjonktiva yoluyla insan vücuduna girebilirler.
Brucellosis türleri, büyübaş ve küçükbaş hayvanlarda özellikle testis, meme, uterus gibi genital organlara yerleşir. Bu hayvanlarda yavru atma, infertilite ve kronik hastalığa neden olur.
Brucellosis, duyarlı hayvanlara genellikle hasta hayvanlarla doğrudan temas yoluyla veya akıntılarıyla bulaşır. Atık yavrular, yavru zarları ve sıvıları, yavru atmış veya doğum yapmış hasta bir hayvanın vaginal akıntılarında fazla sayıda Brucella (Brucellosis) mikroorganizmaları bulunur.
Hayvanlarda üreme organlarına yerleşen Brucella (Brucellosis) mikroorganizmaları, hastalığın seyrine göre dişi hayvanlarda tekrar gebe kalmayı belirsiz sürelerde uzatabilir. Üreme sisteminin zarar görmesiyle kalıcı kısırlık olgularıyla da karşılaşılır.
Hasta anneden doğan buzağılar, belirti göstermese de Brucellosis mikroorganizmalarını vücutlarında taşıdıkları için hastalığı bulaştırdıkları görülmüştür. Bu nedenle taşıyıcı buzağılar aşılansalar dahi gizli enfeksiyon devam edebileceğinden damızlıkta kullanılmamalıdır.
Süt verimliliği hayvancılığın en önemli parametrelerinden biridir. Sağım dönemi boyunca sağlıklı bir inek kendi ağırlığının yaklaşık 15 katı kadar süt üretebilir, fakat Brucellosis (Brucella) kaynaklı; yavru atma ve gebe kalma süresinin uzamasına bağlı olarak süt verimi oldukça düşmektedir.
Yeni doğan hayvanlarda doğumdan hemen sonra tamamen bağışıksızdır. Enfekte anneden doğan yavru zayıf ve sağlıksız olabilir. Yavrunun immun sistemi hastalıkla savaşamadığı için ölümle sonuçlanabilir.
Brucellosis sürülerimizin geleceğini tehdit eden ciddi bir sorundur. Detaylı bilgi almak için aşağıdaki butona tıklayınız
Tıklayın