Skip links

Archive

Rocodoll

SIĞIRLARDA ROTA, CORONA VE E.COLI ENFEKSİYONLARINA KARŞI İNAKTİF AŞI Rocodoll Prospektüs ROCODOLL Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Süspansiyon Hedef Türler Sığırlar Bileşimi Aktif Maddeler Beher doz aşı içeriği; İnaktif Bovine rotavirus (BRV) suşu G6 P(1) ELISA ≥2.1 log10* İnaktif Bovine rotavirus (BRV) suşu G10 P(11) ELISA ≥2.1

Mastidoll-3

SUBKLİNİK VE KLİNİK MASTİTİS ENFEKSİYONLARINA KARŞI KORUYUCU İNAKTİF AŞI Mastidoll-3 Prospektüs MASTİDOLL-3 Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Emülsiyon MASTİDOLL-3 İneklerde ve düvelerde; subklinik ve klinik mastitis enfeksiyonlarına karşı koruyucu olarak kullanılmak üzere hazırlanan bakteriyel, yağ adjuvantlı, inaktif karma aşıdır. Hedef Türler Sığırlar Bileşimi BİLEŞİMİ:Her bir doz aşı

Trichodoll

TRİCHOPHYTON VERRUCOSUM ENFEKSİYONLARINA KARŞI CANLI LİYOFİLİZE AŞI Trichodoll Prospektüs TRİCHODOLL Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Süspansiyon Liyofilizatı Aşı sığırların trichophytosis enfeksiyonunun önlenmesi ve kontrol edilmesi amacıyla koruyucu ve tedavi edici olarak uygulanır. Hedef Türler Sığır Bileşimi Attenüe Trichophyton verrucosum kültürü: 3,75x106- 18,75x106 cfu/ml Kullanım Sahası ve Endikasyonlar

Dolli-Sera

BUZAĞI, KUZU VE OĞLAK İÇİN ANTİSERUM Dolli-Sera Prospektüs DOLLİ-SERA Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Çözelti Salmonella Dublin, Salmonella Typhimurium, Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Trueperella (Arcanobacter) pyogenes ve Escherichia coli antijenleri ve Clostridium perfringens Tip C β toksinine bağlı buzağı, kuzu ve oğlakların septisemik, enterik ve respiratorik enfeksiyonlara

Seradoll

BUZAĞI SEPTİSEMİ SERUMU Seradoll Prospektüs SERADOLL Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Çözelti Buzağı hiperimmun serumu yeni doğan buzağıları E.coli’den ileri gelen septisemilere karşı korumak ve tedavi etmek amacıyla kullanılır. Hedef Türler Buzağı Bileşimi E.coli EC E.coli 11A Kullanım Sahası ve Endikasyonlar Buzağı hiperimmun serumu yeni doğan buzağıları

Seradoll – C

BUZAĞI, KUZU VE OĞLAKLAR İÇİN SEPTİSEMİ VE ENTEROTOKSEMİYE KARŞI ANTİSERUM Seradoll Prospektüs SERADOLL - C Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Çözelti Escherichia coli antijenleri ve Clostridium perfringens Tip C β toksinine bağlı buzağı, kuzu ve oğlakların septisemi ve enterotoksomi enfeksiyonlarına karşı koruyucu ve hastaları tedavi etmek amacıyla

Ultradoll-8

İNAKTİF KOMBİNE KLOSTRİDİAL AŞI Ultradoll-8 Prospektüs ULTRADOLL-8 Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Süspansiyon Yanıkara, basiller ikterohemoglobünüri, malignant ödem ve bradzot, gazlı gangren (miyonekroz) ve enfeksiyöz nekrotik hepatit, tetanoz, kuzu dizanterisi, enterotoksemi, hemorajik enterotoksemi, struck ve yumuşak böbrek hastalığı enfeksiyonlarına karşı ruminantlarda (sığır, buzağı, koyun, kuzu, keçi ve

Tetrandoll

KOMBİNE ENTEROTOKSEMİ, ENFEKSİYOZ NEKROTİK HEPATİTİS VE YANIKARA AŞISI Tetrandoll Prospektüs TETRANDOLL Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Süspansiyon Koyun ve keçilerde Enterotoksemi ve Enfeksiyöz Nekrotik Hepatitis, Kuzu ve oğlaklarda Enterotoksemi, Sığırlarda Enterotoksemi ve Yanıkara hastalıklarına karşı koruyucu amaç ile uygulanır. Hedef Türler Koyun/kuzu, keçi/oğlak, sığır/buzağı Bileşimi Aktif maddelerin

Botudoll

BOTULİSMUS AŞISI Botudoll Prospektüs BOTUDOLL Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Çözelti Sığır, koyun ve keçilerin Botulismus hastalığına karşı koruyucu amaç ile uygulanır. Hedef Türler Sığır, Keçi ve Koyunlar Bileşimi Cl. botulinum tip C Cl. botulinum tip D Kullanım Sahası ve Endikasyonlar Sığır, Keçi ve Koyunların Botulismus hastalığına

Rapidoll

Rapidoll Rapidoll Prospektüs RAPİDOLL Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Süspansiyon Liyofilizatı Hedef türlerde non-spesifik immuniteyi arttırmak için kullanılır. Hedef Türler At, sığır, koyun, keçi, kedi ve köpek. Bileşimi İnaktif Parapox virüs ovis E(P)CK suşu: Minimum 256 interferon birimi Yardımcı Maddeler Laktalbumin hidrolizat:                    0,25 mg/doz Sukroz:                                               0,50