Skip links

Archive

Pastedoll

PASTEURELLA MULTOCİDA VE MANNHEİMİA HAEMOLYTİCA ENFEKSİYONLARINA KARŞI İNAKTİF BAKTERİYEL AŞI Pastedoll Prospektüs Pastedoll Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Süspansiyon Hedef Türler Sığır, koyun ve keçi. Bileşimi İnaktif Pasteurella multocida antijeni ≥ 1/40 ELISA seropozitif* İnaktif Mannheimia haemolytica A1 antijeni ve lökotoksin ≥ 1/40 ELISA seropozitif* İnaktif Mannheimia

Aftodoll Oil

SAFLAŞTIRILMIŞ İNAKTİF ŞAP HASTALIĞI AŞISI Aftodoll Oil Prospektüs Aftodoll Oil Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Emülsiyon Hedef Türler Sığır, koyun, keçi ve domuz. Bileşimi Aktif maddeler O TUR 07 (Panasia-II)……………………………………………………. .……… ≥ 6 PD50* A IRN 17 (A/Asia/A İran05/SIS-13)………………………………………………. ≥ 6 PD50* ASIA1 TUR 15 (Sindh-08)………….……………………………………..……… ≥

Immudoll CG

NON-SPESİFİK İMMUNSTİMULANT lmmudoll CG Prospektüs İmmudoll CG Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Süspansiyon Hedef Türler Sığır, koyun, keçi ve tavuk. Bileşimi BİLEŞİMİ: Aktif Maddeler İnaktif Cutibacterium granulosum                           20 mg/ml Yardımcı Maddeler Etanol                             

Rocodoll

SIĞIRLARDA ROTA, CORONA VE E.COLI ENFEKSİYONLARINA KARŞI İNAKTİF AŞI Rocodoll Prospektüs ROCODOLL Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Süspansiyon Hedef Türler Sığırlar Bileşimi Aktif Maddeler Beher doz aşı içeriği; İnaktif Bovine rotavirus (BRV) suşu G6 P(1) ELISA ≥2.1 log10* İnaktif Bovine rotavirus (BRV) suşu G10 P(11) ELISA ≥2.1

Mastidoll-3

SUBKLİNİK VE KLİNİK MASTİTİS ENFEKSİYONLARINA KARŞI KORUYUCU İNAKTİF AŞI Mastidoll-3 Prospektüs MASTİDOLL-3 Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Emülsiyon MASTİDOLL-3 İneklerde ve düvelerde; subklinik ve klinik mastitis enfeksiyonlarına karşı koruyucu olarak kullanılmak üzere hazırlanan bakteriyel, yağ adjuvantlı, inaktif karma aşıdır. Hedef Türler Sığırlar Bileşimi BİLEŞİMİ:Her bir doz aşı

Trichodoll

TRİCHOPHYTON VERRUCOSUM ENFEKSİYONLARINA KARŞI CANLI LİYOFİLİZE AŞI Trichodoll Prospektüs TRİCHODOLL Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Süspansiyon Liyofilizatı Aşı sığırların trichophytosis enfeksiyonunun önlenmesi ve kontrol edilmesi amacıyla koruyucu ve tedavi edici olarak uygulanır. Hedef Türler Sığır Bileşimi Attenüe Trichophyton verrucosum kültürü: 3,75x106- 18,75x106 cfu/ml Kullanım Sahası ve Endikasyonlar

Dolli-Sera

BUZAĞI, KUZU VE OĞLAK İÇİN ANTİSERUM Dolli-Sera Prospektüs DOLLİ-SERA Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Çözelti Salmonella Dublin, Salmonella Typhimurium, Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Trueperella (Arcanobacter) pyogenes ve Escherichia coli antijenleri ve Clostridium perfringens Tip C β toksinine bağlı buzağı, kuzu ve oğlakların septisemik, enterik ve respiratorik enfeksiyonlara

Seradoll

BUZAĞI SEPTİSEMİ SERUMU Seradoll Prospektüs SERADOLL Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Çözelti Buzağı hiperimmun serumu yeni doğan buzağıları E.coli’den ileri gelen septisemilere karşı korumak ve tedavi etmek amacıyla kullanılır. Hedef Türler Buzağı Bileşimi E.coli EC E.coli 11A Kullanım Sahası ve Endikasyonlar Buzağı hiperimmun serumu yeni doğan buzağıları

Seradoll – C

BUZAĞI, KUZU VE OĞLAKLAR İÇİN SEPTİSEMİ VE ENTEROTOKSEMİYE KARŞI ANTİSERUM Seradoll Prospektüs SERADOLL - C Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Çözelti Escherichia coli antijenleri ve Clostridium perfringens Tip C β toksinine bağlı buzağı, kuzu ve oğlakların septisemi ve enterotoksomi enfeksiyonlarına karşı koruyucu ve hastaları tedavi etmek amacıyla

Ultradoll-8

İNAKTİF KOMBİNE KLOSTRİDİAL AŞI Ultradoll-8 Prospektüs ULTRADOLL-8 Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Süspansiyon Yanıkara, basiller ikterohemoglobünüri, malignant ödem ve bradzot, gazlı gangren (miyonekroz) ve enfeksiyöz nekrotik hepatit, tetanoz, kuzu dizanterisi, enterotoksemi, hemorajik enterotoksemi, struck ve yumuşak böbrek hastalığı enfeksiyonlarına karşı ruminantlarda (sığır, buzağı, koyun, kuzu, keçi ve